UYGULAMA

Zemin Mühendisliği ve Geoteknik alanında iksa sistemleri (fore kazık, mini kazık ankraj, shotcrete, zemin çivisi), zemin ıslah yöntemleri, zemin araştırma sondajları test ve deneyleri tarafımızca dünya standartlarında uygulanmaktadır.


Zemin mühendisliği uygulamalarımız;

  • Fore Kazık
  • Geçici / Kalıcı Öngermeli Ankraj
  • Shotcrete / Püskürtme Beton
  • Jet Grouting
  • Enjeksiyon
  • Wick Drain
  • Deep Mixing
  • Kalite Kontrol Deneyleri

 

fore kazık metafor zemin
fore kazık fiyatları hesabı istanbul, ankraj öngermeli 4lü 5li fiyat çimento demir halat ankraj fiyatları, jet grout fiyat maliyet çimento, zemin mühendisliği geot

Fore Kazık

Çalışma alanının proje kotlarında tesviyesi ile hazırlanmasının ardından, ölçüm ekibi tarafından verilen aplikasyonlarda, istenilen derinliğe kadar işleminin yapılması ile başlayan çalışma, kuyuya dışarıda hazırlanan demir donatının indirilmesi ve tremi borusu yardımıyla betonlanması ile son bulur.

Zemin niteliğine göre delici uç seçimi yapılarak, auger, bage, karotiyer gibi delici uç ekipmanları kullanılabilir. Çok gevşek veya sulu zeminlerde muhafaza borusu yardımıyla foraj gerçekleşebilir.

Çapları Ø65, Ø80, Ø100, Ø120, Ø150 olarak değişebilir. Bu çaplardan hangisi ile çalışılacağına karar verilmesinde proje ve zemin özellikleri en önemli verilerdir. Fore kazık, temel altı iyileştirmesinde sürtünme kazığı veya uç kazığı olarak çalıştırılabileceği gibi iksa sistemlerinde de dikey eleman olarak çalıştırılabilir.

Mini Kazık

Zemin iyileştirme ve iksa uygulamalarında yaygın olarak kullanılan Ø25 ve Ø30 çaplı kazık uygulamaları mini kazık olarak adlandırılmaktadır.

Mini kazık uygulamalarında kazık makinası ile delgi işlemini takiben hazırlanan demir donatı kuyu içerisine indirilir ve kuyuya beton dökümü yapılarak mini kazık uygulaması tamamlanır.

Yeraltı su seviyesinin yüksek ve yoğun olduğu zeminlerde, kuyuya indirilen demir donatıya birkaç adet yerleştirilen enjeksiyon hortumları yardımıyla kuyu dibinden başlanarak kuyu içi enjeksiyonlanır.

Enjeksiyon işleminin öncesinde kuyuya mıcır dökülür. Böylece mevcut yeraltı suyu kuyu ağzından taşırılarak uzaklaştırılır. İksa sistemlerinde projelendirilen mini kazık uygulamaları ankrajlı sistemler içerisinde çözülebilir.

Ankraj

İksa sistemlerinin en önemli yatay elemanıdır. Ankraj makinesi ile projede belirlenen kotlardan, istenilen açı ve uzunlukta genellikle Ø125 çapında açılan yatay delgilerin içerisine dışarıda hazırlanan ankraj halat demetlerinin yerleştirilerek enjeksiyonlanması ve priz alma süresinin ardından kademeli olarak projede belirtilen yüklerde gerilmesidir.

Öngerme işlemi öncesinde ankraj imalatı yapılan kot boyunca projeye göre perde duvar yahut kuşak kirişi yapılır. Bu sayede iksa sistemi içerisinde ankrajlar tekil çalışmaz. Ankraj halat demetleri kök bölgesi ve serbest bölge olarak iki kısımdan oluşur.

Ankrajlı sistemler kalıcı ankrajlı ve geçici ankrajlı olarak iki türlü çözülebilir. Aralarında ki fark kalıcı ankraj imalatlarında kuyu içerisindeki ankraj demeti korezyon etkisinden korunmak için ankraj halat demetlerini körüğe boru içerisine yerleştirmek ve serbest bölgesini yağlamak gereklidir.

Jet Grout

Özellikle alüvyonal zeminlerde yüksek basınç ile zemini yırtarak oluşturulan çimento su karışımından istenilen çapta ve boyda oluşan kolonlar ile zemin ıslahının sağlanmasıdır. Jet Grout yönteminde delici makine, pompa, kazan ve silo ile oluşturulan set çalışır.

Zemin ıslahı, ana işlev olarak zeminin mekanik mukavemet değerlerini arttırmayı hedefler. Dolayısı ile taşıma kapasitesi ve elastisite modülü artar, geçirgenlik azalır. Jet Grout bu maksatlara ulaşmakta en başarılı olan metottur. Bu metot zeminin, minimum 300 bar basınçla püskürtülen bir stabilizerle karıştırılmasıdır.

Stabilizerler, genellikle su-çimento karışımıdır (grout). Yüksek basınç, sevk edilen Nozzlelar’dan geçerken yüksek bir kinetik enerji (hız) kazanmasını sağlar. Yüksek hızlı (200-250 m/sn) grout, zemini “yırtarak”, zeminle bir karışım sağlar (soilcrete). Bu karışım, homojen ve sürekli bir yapı özelliğindedir.

Püskürtme Beton

Püskürtme beton su, agrega, çimento ve isteğe bağlı olarak katku karışımından oluşan harcın basınçlı hava ile şevli veya dik bir yüzeye döşenen çelik hasırlı donatıların üzerinden uygulanmasıdır.

Bir iksa yöntemi olarak kullanılabileceği gibi şev stabilitesini sağlamak adına da kullanılır. Ayrıca püskürtme beton ekipmanlarından dolayı katkıların kullanımı da geleneksel betondakinden farklıdır.

Püskürtme beton standartlara uygun bicinde hazırlandığı ve uygulandığı takdirde diğer malzemelere göre daha iyi bir aderans özelliği sergileyen sağlam ve dayanıklı bir yapı malzemesidir. Püskürtme betonun kuru karışım ve yaş karışım olmak üzere iki farklı tipi vardır.

Kuru karışım işlemde, karışımdaki tüm malzemeler su katılmaksızın karıştırılır ve sonra su, karışım hortumu ucundan hava basıncıyla dağıtılırken eklenir. Yaş karışım yönteminde ise karışımdaki tüm malzemeler suyla kombine haldedir ve karışım yüzeye hava basıncıyla ıslak olarak ilerleyerek püskürtülür.

Wick Drain

Zemin sağlamlaştırma işleminde Wick drain kullanımı zaman tasarrufun yanı sıra işlem maliyetlerini de düşürmektedir. İş gücüne gereksinim azalmıştır. Zamanla doğru orantıda ortaya çıkan ek maliyetlerin hepsi ortadan kalkmıştır.

Wick drain ile düşük maliyette en verimli sonuç alınmaktadır. Wick drain kullanılmasının birincil amacı su drenajı ve yük nedeniyle zemin oturmasının hızlandırılmasına ek olarak, sağlamlaştırılarak yük taşıma kabiliyetine sahip bir kat sağlamaktır.

Fore Kazık Uygulaması - Marmaray Projesi

 

METAFORZEMİN makine parkına göz atın.

eknik

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.