Fore Kazık Makinesi Muhafaza Borusu

Posted by on 26 Haziran 2018

İSTANBUL’DA FORE KAZIK VE ZEMİN İŞLERİ

İstanbul ili gelişmişlik ve şehirleşme açısından ülkemizin ilk sırasında yer almaktadır. Bu durum inşaat ve yapılaşma faaliyetlerinin de hat safhada olmasına neden olmuştur. Günümüz inşaat sektörünün geldiği son noktada ise çok katlı yapılar ve çok bodrumlu yapılar, kısıtlı alanlarda maksimum verim almak amacıyla projelere dahil edilmektedir. Çok bodrumlu yapıların temel kazısı için iksa sistemleri ( fore kazık , ankraj, püskürtme beton, perde beton vs.) ve çok katlı yapıların taşıma gücünü karşılayabilmesi için temel altı fore kazık işlemleri artık tüm projelerde uygulama alanı bulmaktadır.

FORE KAZIK NEDİR?

Fore kazık diğer bir deyişle yerinde dökme betonarme kazık günümüz makine endüstrisinin son geldği noktada bu iş için özel olarak geliştirilen hidrolik sistemle çalışan makineler aracılığıyla silindirik biçimde açılan çukurlara demir donatı kafesinin indirilerek betonlanması işlemidir.

FORE KAZIK MAKİNESİ NEDİR?

Fore kazık uygulamasında fore kazık çukurlarını veya kuyularını açan hidrolik makineler zemin koşullarına ve uygulanacak kazıkların çap ve derinliklerine bağlı olarak farklı motor, tork ve basma çekme güçlerinde üretilerek piyasaya sürülmektedir. Bu bağlamda fore kazık uygulaması yapılacak bir projede zemin profili sağlıklı bir şekilde ortaya koyulmalı ve kazık parametrelerine göre makine seçimi yapılmalıdır.

FORE KAZIK MUHAFAZA SİSTEMİ NEDİR

Fore kazık uygulaması hemen her tür zeminde gerçekleştirilebilmektedir. Fakat bazı zeminler için farklı aparatlara ve yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Kohezyonlu yani kendini tutabilen ve bünyesinde fazla su bulundurmayan zeminler fore kazık uygulaması için en zahmetsiz zeminler olmakla birlikte auger adı verilen burgu şeklindeki delgi aparatıyla kolaylıkla fore kazık kuyularının açılmasına olanak sağlar. Kohezyonsuz zeminlerde ise ( kum, silt, suya doygun kil, aşırı kırıklı çatlaklı zayıf ve su muhtevası yüksek kaya vs.) fore kazık makinesinin zemini delerek kuyu açması sırasında kuyular göçerek imalatın geröekleşmesine engel olur. Bu gibi durumlarda muhafaza borusu adı verilen (casing) farlık çap ve uzunluklarda, uç tarafı çarık adı verilen kesici elmaslarla kaplı metal malzeme fore kazık kuyusu delme işlemi sırasında kuyuların dışına, fore kazık kuyularındaki göçmeyi engellemek için sürülür. Sürülen muhafaza borusu kuyulardaki göçmeyi engellemekle birlikte açılan fore kazık kuyularına su girişini de yüksek oranda azaltır ve fore kazık imalatının gerçekleşmesini sağlar. Sürülen muhafaza borunun ardından açılan fore kazık kuyusuna demir donatı kafesi indirilerek beton dökülür ve muhafaza borusu hidrolik fore kazık makinesi marifetiyle geri çekilir. Bu sistem sayesinde delgi yapılması imkansız olan kohezyonsuz veya su muhtevası çok yüksek zeminlerde fore kazık uygulaması mümkün kılınmaktadır.

 

Fore Kazık Uygulaması

______________________________________________________________________________
Metafor Zemin İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mecidiyeköy Yolu Cad. Şehit Ahmet Sk. No:4/77 Mecidiyeköy – Şişli / Istanbul
info@metaforzemin.com
T: +90 212 217 7776 ● F: +90 212 217 7775

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.