Metafor Zemin; İnşaat mühendisliğinin zemin ve temel mühendisliği alanında proje, uygulama, danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri sunan uzmanlaşmış bir şirkettir.

METAFOR ZEMİN HAKKINDA

2015 yılında faaliyete başlayan METAFOR ZEMİN , inşaat mühendisliğinin zemin mühendisliği ve geoteknik alanında geniş ve gelişmekte olan bir hizmet zinciri sunmaktadır. Bu zincirde modelleme, tasarım, müşavirlik ve geoteknik uygulamalar yer almaktadır. Günümüzde METAFOR herbiri kendi alanında uzmanlaşmış  iş ortakları ile ülkemizin önde gelen zemin mühendisliği inşaat şirketidir.

Untitled-9-high-res-copy-1024x204 copy

METAFOR ZEMİN; bugüne kadar çok sayıda otoyol, köprü, viyadük, tünel, rıhtım, liman, havaalanı, demiryolları, endüstriyel tesisler, baraj, enerji santralleri ve yakıt depolama tesisleri, alışveriş merkezi ve ofis yapıları, spor yapıları, kültürel faaliyet yapıları, arıtma tesisi, katı atık depolama sahası, toplu konut, yüksek yapılar vb. inşaat projelerinde kazıklı derin temeller, zemin ıslahı, derin kazı iksa sistemleri gibi farklı ve çok sayıda zemin ve temel mühendisliği proje ve uygulamasını gerçekleştirmiştir.

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.