Sinop Fore Kazık

Posted by on 8 Temmuz 2017

Sinop Bölgesi Fore Kazık ve Zemin İyileştirme Projeleri Hakkında

SİNOP İLİ VE ÇEVRESİ GENEL JEOLOJİSİ HAKKINDA KISA BİLGİ

Sinop ve çevresinde bulunan kaya birimleri yaşlıdan gence doğru; tabanda yaşı belli olmayan Daday Grubu metamorfikleri, onun üzerine gelen Paleozoyik yaşlı Azday Grubu , onun üzerine tektonik dokanakla gelen Triyas-Alt Jura yaşlı Akgöl Formasyonu, bunları kesen Sinop granitoyidi, bu formasyonları açısal uyumsuzlukla üzerleyen Yaralıgöz Grubu ve bu grubun üzerine konkordan olarak Gökçeağaç Formasyonu gelir. Gökçeağaç Formasyonu ile tragressif aşma gösteren Çaylak Formasyonu ile Akveren Formasyonu yanal ve düşey yönde birbirine geçişlidir. Bunların üzerine açısal uyumsuzlukla gelen Ortaköy Formasyonu, onu üzerleyen Boyabat Formasyonu, bunları açısal uyumsuzlukla üzerleyen Yukarıköy Formasyonu ve bu formasyonların hepsini örten Kuvaterner yaşlı Yamaç Molozu ve Alüvyon çökellerinden oluşur

SİNOP İLİ VE ÇEVRESİNDE GEOTEKNİK UYGULAMA ALANLARI

Sinop ili ve çevresinde son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen inşaat faaliyetleri ile yüksek katlı yapıların ve çok bodrumlu yapıların inşasına olanak tanımaya başlanmıştır. Yüksek katlı yapıların inşasında taşıma gücü yetersiz zeminlerde zemin emniyet gerilmesi ve taşıma gücünü artırmaya yönelik projeler geliştirilmekle birlikte, çok bodrumlu yapıların inşasında derin kazı ve iksa sistemleri projelendirilip uygulanmaktadır.

GEOTEKNİK UYGULAMA ALANLARI

Sinop ilinin özellikle sahil kesimlerinde (çatalzeytin, abana, ayancık, türkeli, inebolu .. ) taşıma gücü yetersiz kum ve kil birimlerin geniş alanlar kaplaması bu bölgede yapılacak yol, köprü, viyadük, endüstriyel tesisler ve çok katlı yapıların zemin taşıma gücünü arttırmak amaçlı jet grout yöntemi ile ıslah edilmesi ve yapısal yüklerin sağlam birimlere aktarılması amacı ile fore kazık yönteminin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

Sinop ili ve çevre illerin jeolojik yapısı göz önüne alındığında derin birimlerin kireçtaşı ve kumtaşı birimleri gibi diğer birimlere göre daha sağlam olması fore kazık yönteminin diğer yöntemlere göre daha tercih edilebilir olmasını sağlamaktadır. Fakat uzman ekipler tarafından proje geliştirilecek alanda öncelikle sağlıklı bir etüt ve geoteknik araştırmalarla en uygun zemin iyileştirme ve geoteknik yönteme karar vermek gerekmektedir.

SİNOP ÇEVRESİNDE ÖRNEK FORE KAZIK UYGULAMA PROJESİ

Sinop’nun denizle kıyısında bulunan sahil ilçelerinden Çatalzeytin – Ayancık arasında yapımı devam eden devlet yolu projesinde inşa edilen yolun stabilizasyonu için fore kazık yöntemi kullanılmaktadır.

Metafor Zemin İnşaat tarafından hayata geçirilen Çatalzeytin – Ayancık Devlet Yolu Projesi Sinop ve civarının önemli zemin mühendisliği projelerinden biridir.

Çatalzeytin – Ayancık Devlet Yolu Projesi – Fore Kazık Uygulamları / KASTAMONU – SİNOP

 

Çatalzeytin – Ayancık Devlet Yolu Projesi – Fore Kazık Uygulamaları / Sinop
Zemin mühendisliği ve geoteknik alanında dünya standartlarında projelendirme, uygulama ve danışmanlık hizmetleri sunan Metafor Zemin İnşaat nitelikli kadrosu, geniş makina parkı ve sahip olduğu derin mühendislik bakışı ile birçok projede önemli roller üstlenmektedir.

Derin kazık / iksa projeleri, temel altı fore kazık projeleri, stabilite hesapları ve zemin ıslahı projelerinin yanı sıra fore kazık, ankraj, zemin çivisi, shotcrete ve jet grout uygulamalarıyla zemin mühendisliğinin tüm alanlarında Metafor Zemin İnşaat üstün hizmet anlayışını yansıtmaktadır.

 

METAFOR ZEMİN İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.metaforzemin.com – info@metaforzemin.com
Tel. : +90 850 969 74 73     Fax : +90 212 217 77 75

 

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.