Beylikdüzü Fore Kazık ve Zemin İşleri

Posted by on 25 Şubat 2019

Beylikdüzü İstanbul ilinin en batı ilçelerinden birisidir. Son dönemde inşaat sektörü Beylükdüzü’nde oldukça hareketlidir ve birçok yeni proje gelişen beylikdüzü’nde hayata geçirilmiştir.

Beylikdüzü bölgelerine göre farklı zemin katmanlarından oluşmaktadır.

Beylikdüzü Coğrafi Özellikleri

Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar Teklif ve Bilgi için Mail : info@metabilgi.com Tel. : +90 850 969 7473
Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar
Teklif ve Bilgi için Mail : info@metaforzemin.com Tel. : +90 850 969 7473

Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul, 14.657.434 nüfusuyla dünyadaki mega şehirler listesinde 15. sırada yer almaktadır. Ülke yüzölçümünün yalnızca %0,7’sini oluşturan İstanbul, ülke nüfusunun yaklaşık %19’una ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul’da hızlı bir nüfus artışı ve şehirleşme süreci yaşanmakta; şehir gerek doğu gerekse batı aksı yönünde mekânsal gelişimini hızla sürdürmektedir.

İstanbul’un batı aksı yönündeki hızlı mekânsal gelişimiyle ortaya çıkardığı yeni ilçelerinden birisi de Beylikdüzü’dür.  Beylikdüzü, konum olarak Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde Çatalca Yarımadası üzerinde yer almaktadır. Beylikdüzü; güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde Esenyurt ilçeleriyle komşudur

Beylikdüzü Jeolojik Özellikler

Jeolojik özellikler, bir alandaki kayaçların cinsi ile bunların yapısal-strüktüral vaziyetlerini dile getirmektedir. Jeolojik özellikler coğrafi peyzajda büyük ehemmiyet taşımakta; coğrafi özelliklerin ortaya çıkmasında ehemmiyetli rol oynamaktadır.

Jeolojik özellikler, başta yer şekillerinin oluşumunda ve gelişiminde ehemmiyetli bir rol oynar. Kayaçların aşınıma karşı olan direnç farkları morfolojide rakım, eğim ve yarılma derecesi açısından farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Kayaçların birbirinden değişik fiziksel ve kimyevi özelliklere sahip olmalarının yanı sıra alana getirdikleri istif özelliklerinin farklı olması; yapıyı alana getiren tabakaların yer yer kıvrımlı, kırıklı, yatay veya monoklinal bir özellik göstermesi de farklı yeryüzü şekillerinin ortaya çıkması üzerinde tesirli olmaktadır.

Dolayısıyla jeoloji, morfolojik şekillenmeyi etkileyerek sahanın morfolojik gelişimine tesirde bulunmaktadır. Ayrı olarak sahanın kırıklı bir yapı göstermesi ve neticede tektonik aktivitelerle olan zelzeleler de beşeri hayatı direk etkilemektedir. Kütle hareketlerinin ortaya çıkmasında da taban özellikleri büyük rol oynamaktadır. Kısaca bir sahanın sahip olduğu jeolojik özellikler beşeri hayatı direk veya endirekt olarak etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Beylikdüzü’nde değişik yaşta kayaç gruplarının bulunduğu ve bunların strüktüral vaziyetlerinin değişik özellikler taşıdığı görülmektedir. Hudutları içerisinde Beylikdüzü’nün de bulunduğu İstanbul şehiri, Alt Paleozoik – günümüz aralığında oluşmuş çok çeşitli kaya birimlerini içermekte; oldukça karmaşık yapısal devinimlerin izlerini taşımakta ve aktüel tektonik hareketlere sahne olan bir alanda bulunmaktadır. Beylikdüzü’nün arazisi değişik yaşta kayaç gruplarından olmaktadır.

Kazada Tersiyer ve Kuaterner devirlerine ait tortul kayaçlar en yaygın kayaç grubunu alana getirmektedir. Beylikdüzü genelindeki kayaçların büyük bir bölümünün Neojen’e ait formasyonlardan oluştuğu görülmektedir. Bunu Paleojen’e ait kayaçlar izlemekte; Kuaterner devrine ait kayaçlar ise hudutlu bir alanda dağılış göstermektedir.

Kaza hudutları içerisinde yer alan stratigrafik birimler; Gürpınar formasyonu, Çukurçeşme formasyonu, Güngören formasyonu ve Bakırköy formasyonlarıdır. Bu formasyonlar yanında daha yakın vakitte oluşmuş Kuaterner dönemine ait alüvyal malzemeden oluşan bir örtüye de hudutlu alanlarda rastlanmaktadır (Şekil 2). Bu formasyonlar ve başlıca özellikleri şu şekildedir:

Gürpınar formasyonu. Bu formasyon tipik olarak Gürpınar civarında gözlemlendiği için bu isimle anılmaktadır. Gürpınar formasyonu Oligosen’e ait ince-orta tabakalı kumtaşı ve laminalı kiltaşı ardalanmasından oluşmaktadır. Gürpınar formasyonunda kil hakim litoloji olup, formasyon içinde silt, kum ve çakıl bantları görülmektedir (Gündüz, 2006, s. 20). Genelde kırıntılı malzemelerden oluşan formasyonun yerel ölçekteki kalınlığı 700 metreden fazla olup, Beylikdüzü’ndeki vasati kalınlığı 100 metredir (Dalgıç, Turgut & Kuşcu, 2010, s. 57; Uzun & Kaya, 2012, s. 33). Bu formasyon bu arada Beylikdüzü’ndeki en yaşlı formasyondur. Formasyon daha çok vadi tabanları ve yamaçlarda aflöre olmaktadır.

Bu formasyon Beylikdüzü’nde en yaygın Gürpınar etrafında görülmekte olup bu kesimin dışında kazanın Marmara Denizi kıyılarında Dereağzı, Sahil ve Marmara semtlerinde de yüzeylenmektedir (Şekil 2). Kavaklı Dere ve kollarında, Haramidere ve kollarının vadi tabanlarında ve yamaçlarında da yeniden bu formasyona ait kayaçlar dağılış göstermektedir. Gürpınar formasyonunun sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özellikler, bu alanlarda heyelanların oluşması için uygun zemin koşulları hazırlamaktadır. Bu formasyonun görüldüğü kesimlerde aktif heyelan alanları bulunduğu gibi daha önceki heyelan izlerine de rastlanmaktadır.

Beylükdüzü Zemin Mühendisliği ve Geoteknik İşleri

Beylikdüzü son dönemde en çok gelişen ilçelerin başında gelmektedir. Hal böyle olunca birçok proje için iksa sistemleri projesi çizilerek, fore kazık, ankraj, zemin çivisi, shotcrete ve jet grout gibi uygulamalar Beylikdüzü’nde sıkça uygulanmaktadır.

Beylikdüzü Fore Kazık Firmaları

Beylükdüzü fore kazık ve zemin işleri yapan birçok firmaya ev sahipliği yapmaktadır. Fakat Beylikdüzü İstanbul geneline bakıldığında daha çok küçük çaplı ve düşük kapasiteli firmaların bulunduğu görülmektedir.

Beylikdüzü’nde hayata geçirilecek fore kazık, ankraj, jet grout gibi uygulamalar için Metafor Zemin firmamızdan teklif ve bilgi alabilirsiniz.

Metafor Zemin – Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması
Metafor Zemin – Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması

Beylikdüzü fore kazık firmaları hakkında İstanbul genelinde fore kazık proje ve uygulama geliştiren birçok firma bulunmaktadır. Fakat bu firmalardan mühendislik bakış açısına sahip ve meslek etiği olan şirketlerle çalışmak en doğrusu olacaktır.

Beylikdüzü fore kazık ve iksa sistemleri proje, uygulama teklifleriniz için:

Metafor Zemin İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
info@metaforzemin.com
T: +90 850 969 7473

Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar Teklif ve Bilgi için Mail : info@metabilgi.com Tel. : +90 850 969 7473
Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar
Teklif ve Bilgi için Mail : info@metaforzemin.com Tel. : +90 850 969 7473

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.