Fore Kazık Fiyatları

Posted by on 13 Şubat 2019

Günümüzde inşaat projelerinin hemen hepsinde zemin mühendisliği ve geoteknik alanına dahil bir uygulama yöntemi olan fore kazık uygulaması yapılmaktadır. Peki fore kazık fiyatları nedir? Nasıl Hesaplanır? Fore kazık maliyeti nedir? inceleyelim.

fore kazık imalat formu
fore kazık fiyatları

Öncelikle fore kazık nedir kısaca bakalım.


Fore Kazık Nedir?

Sinop - Kastamonu Karayolu Projesi Fore Kazık Uygulaması
Sinop – Kastamonu Karayolu Projesi Fore Kazık Uygulaması

Şekil itibariyle fore kazık : İnşaat projelerinde proje sahasında yapı yüklerini sağlam birimlere iletmek için kullanılan fore kazık (temel altı fore kazık) ve derin kazı gerektiren projelerde derin kazı uygulamasının güvenliğini sağlamak için iksa sistemi elemanı olarak uygulanan fore kazık olmak üzere iki amaçla fore kazık işi uygulanır.

Fore Kazık Yapım Aşamaları

Fore kazık yapım aşamaları genel olarak üç ana maddeden oluşur.

 • Fore kazık çukurunun açılması (Foraj delgisinin yapılması)
 • Hazırlanan demir donatı kafesinin fore kazık kuyusuna indirilmesi
 • Kuyuya fore kazık projesine uygun beton dökülmesi

Ayrıca Bakınız : FORE KAZIK YAPIM YÖNTEMİ

Ayrıca Bakınız : Fore Kazık Uygulaması ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular


Fore Kazık Fiyatları Nelerdir?

Fore kazık fiyatlarının belirlenmesinde etkili birçok faktör vardır.

Fore kazık fiyatları belirlenirken öncelikli iki faktör söz konusudur. Bunlar fore kazık birim maliyeti ve piyasa fiyat eğilimidir.

Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar Teklif ve Bilgi için Mail : info@metabilgi.com Tel. : +90 850 969 7473
Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar
Teklif ve Bilgi için Mail : info@metaforzemin.com Tel. : +90 850 969 7473

Fore Kazık Maliyetleri Nelerdir?

Fore kazık uygulaması geniş bir mühendislik ve şantiyecilik geçmişi ve tecrübesi gerektirir.

Fore kazık uygulamasının ana maliyet unsuru akaryakıt giderleridir. Yeni nesil hidrolik fore kazık makineleri sahip oldukları güçlü yapılarıyla yüksek yakıt tüketirler.

Fore Kazık Maliyetlerini Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

Fore kazık fiyatlarını büyük ölçüde fore kazık maliyetleri belirlemektedir.

Fore kazık maliyetini belirleyen unsurlar:

 • Saha koşulları ve zemin durumu
 • Fore kazık yöntemi (Muhafaza borusu, ön foraj)
 • Fore kazık çapı ve boyu
 • Makine yakıt giderleri
 • Personel giderleri
 • Şantiye giderleri
 • Makine amortisman ve bakım giderleri
 • Nakliye ve mobilizasyon giderleri
 • Proje metrajı ve işin genel süresi

Yukarıda sıralanan unsurlar fore kazık tekliflerinin fiyatlandırılmasında kullanılan ana unsurlardır. Bunların dışında firmalara göre değişen birçok görünmeyen gider fore kazık maliyetlerine ve fore kazık fiyatlarına eklenebilir.

Fore Kazık Metre Fiyatları

Fore kazık teklifleri birim fiyat usulüne göre oluşturulur. Yukarıda sıralanan maliyet unsurlarına kar payı eklenerek işin toplam metrajına göre bir fore kazık birim metre fiyatı ortaya çıkar.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerde fore kazık uygulamaları için piyasa fiyat eğilimi çok önemlidir.

Büyük şehirlerde yapılacak bir fore kazık işi ile ilgili birbirine yakın fiyatlar almak mümkündür.

2018 ve 2019 yıllarında büyük şehirlerde gerçekleştirilen örnek fore kazık fiyatları:

Kil ağırlıklı zeminler için borusuz fore kazık işçilik fiyatları :

 • Ø65 cm çapında fore kazık : 55 TL/m – 65 TL/m
 • Ø80 cm çapında fore kazık : 65 TL/m – 85 TL/m
 • Ø100 cm çapında fore kazık : 85 TL/m – 105 TL/m
 • Ø120 cm çapında fore kazık : 100 TL/m – 120 TL/m

Yukarıda sıralanan fiyat aralıkları kil zeminlerde, yer altı suyu olmadığı ve muhafaza borusu kullanılmayacak fore kazık imalatları için piyasadaki ortalama fore kazık birim fiyatlarıdır.

Yeraltı su seviyesi yüksek olan sahalarda, muhafaza borusu gerektiren sahalarda ve foraj için yardımcı ekipmana gerek duyulan durumlarda maliyet artışı nedeniyle fore kazık fiyatları değişkenlik gösterecektir.

Muhafaza borusu gerektiren fore kazık uygulamalarında mazot sarfiyatı artacağı ve toplam iş süresi uzayacağı (verim düşeceği) için fiyatlarda %10 – %20 artış görülecektir. Bu artış oranı işin toplam süresi ve fore kazık boyları ile doğru orantılı olarak artacaktır.

Önemli Hatırlatma

Fore kazık uygulaması mühendislik bakış açısı, meslek etiği ve tecrübe gerektiren önemli bir mühendislik yöntemidir. Bu nedenle yalnızca ticari kaygılarla kalitesiz iş yapan firmalardan uzak durmak gerekir.

Her işin bir maliyeti vardır! Maliyetin altında iş yapılmaz, yapılsa da o işten hayır gelmez.

Yukarıda bahsi geçen fiyatların çok altında fore kazık teklifi veren firmalar, maliyetin altında ticaret olmayacağı için uygulamada mutlaka eksiklikler yapacak veya işi yarım bırakacaktır.

Metafor Zemin – Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması
Metafor Zemin – Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması

Fore kazık fiyatları proje bölgesine ve uygulanacak yönteme göre değişkenlik göstermektedir.

En doğru fore kazık fiyatını ve ücretlerini öğrenmek için zemin etüt raporu, sondaj logları ve proje evrakınızla teklif ve bilgi alabilirsiniz.

Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar Teklif ve Bilgi için Mail : info@metabilgi.com Tel. : +90 850 969 7473
Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar
Teklif ve Bilgi için Mail : info@metaforzemin.com Tel. : +90 850 969 7473
Posted in: Blog
Tags:

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.