Derin Kazılarda İksa Sistemleri Nedir?

Derin kazıklarda iksa sistemleri nedir

Posted by on 9 Şubat 2019

İnşaat sektöründe son dönemde geliştirilen projelerin neredeyse tamamında derin kazı iksa sistemleri kullanılmaktadır.

Geoteknik ve zemin mühendisliği alanının en önemli uygulamaların biri olan derin kazılar ve iksa sistemleri Dünyada ve ülkemizde sıklıkla uygulanan yöntemlerden birisidir.


Derin Kazı Nedir?

İnşaat projelerinden önce proje temel kotuna ulaşılana kadar yapılan kazılara temel kazıları adı verilir.

Temel kazısı yöntemleri, kazı yapılacak zemin profiline, çevre yapıların durumuna ve kazı derinliğine göre farklı şekillerde gerçekleştirilebilir.

Genelde mühendislik literatürüne ve genel uygulanış esaslarına göre 6m derinliğe kadar yapılan kazılar derin kazı statüsüne alınmamaktadır. Ve bu az derinlikli kazılar genellikle şev yatırma ve serbest kazı şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Kazı derinliği 6m’yi aşan projelerde ise proje kazı alanı ve çevresinin güvenliğini sağlamak amacıyla derin kazı iksa sistemleri ve yöntemleri uygulanır.


İksa Sistemi Nedir? Nasıl Yapılır?

İksa kelime anlamı olarak destekleme ve istinat sağlama anlamına gelir. İnşaat projeleri öncesinde kazı güvenliğini sağlamak amacıyla iksa sistemleri projelendirilir ve ardından iksa sistemi uygulama işleri gerçekleştirilir.

Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar Teklif ve Bilgi için Mail : info@metabilgi.com Tel. : +90 850 969 7473
Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar
Teklif ve Bilgi için Mail : info@metaforzemin.com Tel. : +90 850 969 7473

Bir inşaat projesinde belirlenen kazı derinliğinin ardından daha önce yapılan sondaj ve zemin etüt raporlarının değerlendirilmesiyle zemin profili ve katmanlar belirlenir. Ardından çevresel ve sürşarj yükler hesaplanarak iksa projesi ortaya çıkartılır.


Derin Kazılarda İksa Sistemleri Nelerdir?

Derin kazılarda birçok iksa sistemi kullanılabilir. Kullanılacak derin kazı iksa sisteminin seçimi ve doğru karar verilmesi ise çok önemli bir konudur.

Derin kazı iksa sistemlerinde kullanılacak yöntemin seçimi için birçok kriter ve analiz gereklidir.

  • Zemin etüt raporu ve sondaj verileri
  • Sondaj logları ve zemin profili
  • Yer altı suyu durumu
  • Çevresel yükler
  • Çevre bina ve yapıların analizleri

Derin kazı iksa sisteminin belirlenmesinde kullanılan parametrelerin yalnızca bir bölümüdür.

İksa Sistemi Çeşitleri Nelerdir?

Derin kazılarda kullanılan iksa sistemleri için birçok uygulama yöntemi ve metodu mevcuttur. Ancak ülkemizde bu metotlardan sadece birkaçı (fore kazık, ankraj, jet grout, shotcrete, zemin çivisi) kullanılmaktadır.

İksa sistemleri nelerdir diye bakacak olursak;

Fore Kazık ve Ankrajlı İksa Sistemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Fore kazık ve ankraj gibi zemin mühendisliği uygulamalarının kullanıldığı iksa sistemleridir.

Fore kazık ankrajlı iksa sistemi - Derin Kazı İksa Sistemleri
Fore kazık ankrajlı iksa sistemi – Derin Kazı İksa Sistemleri

Bu tip projelerde önce saha içinde fore kazık uygulaması gerçekleştirilir ve ardından yapılacak kademeli kazılar ile ankraj uygulaması yapılarak kazı güvenliği sağlanır.

Ayrıca Bakınız : Fore Kazık Nedir? Nasıl Yapılır?

Fore kazık nedir? Ne anlama gelir? Nasıl yapılır ve uygulanır? sorulanın cevapları için yukarıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Zemin Çivisi ve Shotcrete İksa Sistemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Diğer yöntemlere nazaran daha sert ve kaya zeminlerde (özellikle kendini tutabilen / kohezyonlu) uygulanan bir yöntemdir.

Ayrıca Bakınız : Geoteknik Uygulamalar Nelerdir?


Derin Kazı İksa Sistemleri Proje ve Uygulama Yapan Firmalar

Ülkemizde derin kazı ve iksa sistemlerini projelendiren ve uygulayan birçok firma bulunmaktadır.

Ancak derin iksa sistemleri proje ve uygulamaları alanında uzman jeoloji, inşaat ve geoteknik mühendisleri tarafından yapılması gereken ve inşaat sektöründe büyük önem taşıyan bir alanın en önemli parçası ve değerli bir inşaat işidir.


Metafor Zemin – Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması
Metafor Zemin – Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması

Derin iksa sistemleri proje ve uygulama teklifleriniz için:

Metafor Zemin İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
info@metaforzemin.com
T: +90 850 969 7473

Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar Teklif ve Bilgi için Mail : info@metabilgi.com Tel. : +90 850 969 7473
Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar
Teklif ve Bilgi için Mail : info@metaforzemin.com Tel. : +90 850 969 7473

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.