Karayollarında Fore Kazık Uygulaması

Posted by on 11 Ocak 2019

Ülkemiz her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Bu büyümenin son yıllardaki en büyük etkisi ulaşım ağlarına ve karayollarına yapılan yatırımlarla ortaya koyulmaktadır.

Ülkemiz coğrafi yapısı ve tektonik oluşumu gereği çoğu bölgesinde zorlu topografyaya sahiptir. Bu zorlu topografik alanlarda ise yol yapım işleri ardından birçok zorlukları getirmektedir.

Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar Teklif ve Bilgi için Mail : info@metabilgi.com Tel. : +90 850 969 7473
Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar
Teklif ve Bilgi için Mail : info@metaforzemin.com Tel. : +90 850 969 7473

Karayolları projelerinde bulunan ağır ve tonajlı köprü ayakları, geniş ve uzun şev kesme işlemleri ve özellikle heyelan bölgelerinde gerçekleştirilen projeler zemin mühendisliği ve geoteknik uygulamalarının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Viyadük ve köprü ayakları statik ve dinamik yüklerinin toplamıyla hesaplanan yapısal yükleri açısından oldukça yüksek tonajlarda hesaplanmaktadır. Bu yüksek yapısal yükler ise yapı – zemin etkileşimi gereği her zaman kendisini taşıyabilecek bir zemin üzerinde olamaz.

Bu gibi durumlarda köprü ve viyadük ayaklarının altına yapısal yükleri taşıtmak amacıyla temel altı fore kazık uygulaması yapılmaktadır.

Sinop - Kastamonu Karayolu Projesi Fore Kazık Uygulaması
Sinop – Kastamonu Karayolu Projesi Fore Kazık Uygulaması

Temel altı fore kazık uygulamasında kazık 3 şekilde yük taşır.

İlki uç kazığı olarak adlandırılan ve kazığın sağlam zemine soketlenmesiyle oluşan fore kazıklar. Diğeri imal edilen fore kazığın çeperinin zemin ile sürtünmesini taşıyıcı güç olarak olana sürtünme kazıkları ve sonuncusu ise bu iki kazığın birlikte çalışmasıyla oluşan taşıyıcı kazık sistemidir.

Özellikle köprü ve viyadük temellerinde uygulanacak fore kazık imalatı fazlasıyla önem taşımaktadır. Çünkü bu tip projelerde hem kazık çap ve derinlerikleri fazla olduğu için normal fore kazık uygulamalarına göre daha zahmetlidir hemde dinamik yüklerin fazlalığı nedeniyle ekstra hassasiyet gerektirmektedir.

Tüm Türkiye genelinde ve orta doğu ülkelerinde proje, uygulama ve danışmanlık hizmetleri sunan firmamız ülkemizin önde gelen karayolu fore kazık uygulama şirketleri arasında yer almaktadır.


Karayolu projelerinde zemin ve geoteknik alanlarında (projelendirme, uygulama, fore kazık, ankraj, jet grout, shotcrete vb.) görüş, öneri ve teklif taleplerinizi info@metaforzemin.com adresine iletebilir veya aşağıda bulunan diğer iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.


Metafor Zemin İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
info@metaforzemin.com
T: +90 850 969 7473 ● 0530 141 3069

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.