İnşaat Sektöründe Durgunluk 2018

Posted by on 28 Ağustos 2018

İnşaat Sektöründe Krizmi Başlıyor

Türkiye öncelikle gelişmekte olan ülkeler sınıfına girmektedir. Bu ülkeler ekonomik ve siyasi olarak diğer gruplara göre çok dikkatli olmalı ve geleceğe yönelik hareket etme mecburiyetindedirler.

Ülkemizin son 20 yıllık ekonomik faaliyetlerinde başı çeken sektör şüphesiz inşaat ve konut sektörü olmuştur. Devlet destekli yatırımlar, özel sektör tarafından geliştirilen mega projeler ve kentsel dönüşüm gibi ek teşvikler ülkemizde inşai faaliyetlerin hat safhalarda yaşanmasına olanak sağlamıştır. Fakat bu projelerin doygunluk noktasına ulaşması, halk tarafından talebin azalarak arz talep dengesizliği yaşanması inşaat sektörünü dar boğaza sokmaya başlamıştır. Bu dar boğaz apaçık bir kriz ortamının göstergesi ve devamında kriz ortamının genişleyerek diğer sektörleri krize sokabileceğini göstermektedir.

Bizler inşaat ve mühendislik firmaları olarak bu arz talep dengesizliği ve ekonomik sarsıntıları ülke ve millet olarak üstesinden gelebileceğimizin bilincinde olmalıyız.

Ticari hayat artan maliyetler nedeniyle ivme kaybetse de bu ülkenin refahı için çalışan kişi ve kurumlar ellerini her zaman taşın altına koyarak ülkesini savunacaktır.

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.