Kıbrıs Fore Kazık Uygulamaları

Posted by on 6 Kasım 2018

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs, Akdeniz’de bulunan en büyük üçüncü ada ve Anadolu yarımadasının 65 km güneyindeki Kıbrıs adasının kuzey kısmında yer alan de facto bağımsız devlettir. 

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde son yıllarda inşaat faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirilmektedir. Hem çok katlı ve bodrumlu yapılara olan ihtiyaç hemde yüksek kapasiteli enerji tesislerinin projelendirilmesi sektörü canlandırmaktadır. Son yıllarda artan inşaat faaliyetleri ve büyük projelerin geliştirilmesi zemin ıslahı ve iksa çalışmalarını gündeme getirmiştir.

kıbrıs fore kazık

kıbrıs fore kazık

KIBRIS JEOLOJİSİ

Kıbrıs, jeolojik yönden dört bölgeye ayrılır: (a) Girne (Beşparmak) Dağları bölgesi ; (b) Trodos Dağları bölgesi veya Trodos Ofiyoliti (c) Mamonya bölgesi veya Kompleksi (d) Otokton veya yerinde oluşmuş kayaçların yüzeylendiği bölgeler (Şekil 1).

Girne (Beşparmak) Dağları’nın yüzeylendiği bölge Kıbrıs’ın en kuzeyindeki kesimi oluşturur. Girne Dağları bölgesi Alp – Himalaya Dağ zinciri içerisinde yeralan Toros – İran dağ oluşum kuşağının en güneyindeki bölümüdür. Bu bölümün tabanını çoğunlukla allokton karakterli masif ve rekristalize kireçtaşları, dolomitler ve mermerler oluşturur. Allokton karakterli bu kayaçların yaşları Permiyen – Karbonifer’den Üst Kretase’ye kadar değişmektedir (Günümüzden 350 – 135 milyon yıllar arasındaki dönem). Bu kayaçları stratigrafik olarak daha genç ve yerinde oluşmuş karakterdeki (otokton) çökel kayaçlar izler. Otokton karakterli bu kayaçların yaşları Üst Kretase ile Orta Miyosen arasında (günümüzden 67 ile 15 milyon yıllar arasındaki dönem) değişmekte olup allokton karakterli birimler bu kayaçlar üzerinde ve tümü birlikte güneye doğru bindirmiş durumdadır.

Fore Kazık ve Ankrajlı İksa Sistemi Uygulaması – Metafor Zemin İnşaat


KIBRIS FORE KAZIK UYGULAMALARI

Kıbrıs adası jeolojik oluşumu gereği tektonik süreçlerle ortaya çıkmıştır. Tektonik süreçler ise metamorfik ve sedimanter oluşumlarla desteklenmiştir. Kıbrıs adasının tabanını oluşturan ana kayaçlar üzerini sedimanter oluşumlarla kalın kil tabakaları bulunmaktadır.

Son yıllarda artan inşaat faaliyetlerinin çok bodrumlu ve yüksek katlı binaların yapımı üzerine yoğunlaşması Kıbrıs’ta iksa projelerinin geliştirilerek uygulanmasına neden olmaktadır. Fore kazık, ankraj, zemin çivisi ve betonarme perde gibi yöntemlerle uygulanan iksa projeleri derin kazıların güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

İksa amaçlı yapılan uygulamalar dışında yapısal yükleri fazla olan ve taşıma gücü yetersin zeminlerde temel altı fore kazık uygulamaları ile yapı yükleri anakayaya kadar iletilerek güvenli projeler geliştirilmektedir.

Kıbrıs adasının sahil kesimlerinde ise daha gevşek ve su muhtevası yüksek zemin profili gösteren yerlerde jet grout uygulamasıyla zemin ıslah edilmekte ve güvenlik sağlanmaktadır.

Betonarme Perde ve Ankrajlı İksa Sistemi Uygulaması – Metafor Zemin İnşaat


KIBRIS GEOTEKNİK VE ZEMİN MÜHENDİSLİĞİ İŞLEMLERİ

Ayrıca barındırdığı birçok sanayi, dolum tesisi, gümrük bölgesi ve diğer işletmeleriyle ticari anlamda da oldukça gelişmiş ve gelişmekte olan bir bölgedir. 

Çağımızın ileri mühendislik gelişmeleri sonucu ortaya çıkarılan çok katlı ve çok bodrumlu birçok proje  bu bölgede kendine yer bulmaktadır. Hal böyle olunca bu ileri mühendislik projelerinde zemin mühendisliği uygulamaları sıkça yer almaktadır. Bu zemin mühendisliği uygulamalarının başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.

  • Fore Kazık
  • Ankraj
  • Mini Kazık
  • Jet Grout

Fore Kazık Uygulamaları / Kuzey Kıbrıs – Magosa

 

Kıbrıs Adası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere (Magosa, Lefkoşa, Girne, Erenköy vs. ) ülkemizin her yerinde zemin mühendisliği ve geoteknik hizmetleri [Projelendirme , Uygulama (Fore Kazık, Ankraj, Diyafram Duvar, Betonarme Perde, Zemin Çivisi, Shotcrete) , Danışmanlık ve Müşavirlik] vermeye devam ediyoruz.

Zemin mühendisliği ve geoteknik alanında tüm soru, görüş ve taleplerinizi aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla uzman kadromuza iletebilirsiniz.

Kıbrıs’ta gerçekleştireceğiniz projeleriniz için : info@metaforzemin.com

 

Metafor Zemin İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mecidiyeköy Yolu Cad. Şehit Ahmet Sk. No:4/77 Mecidiyeköy – Şişli / Istanbul
info@metaforzemin.com
T: +90 212 217 7776 ● F: +90 212 217 7775
0530 141 3069 – 0544 715 8027

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.