Fore Kazık Nedir?

Posted by on 10 Mayıs 2016

Günümüzde inşaat sektörünün zemin mühendisliği ve geoteknik alanında en fazla uygulama alanı bulan yöntemlerin başında şüphesiz ki fore kazık uygulaması gelmektedir.

FORE KAZIK  ( Yerinde Dökme Betonarme Kazık – Bored Pile) NEDİR? UYGULAMA ALANLARI NELERDİR?

Fore Kazık Uygulaması Kullanım Amaçları

Temel Altı Fore Kazık Nedir : Fore kazık yönteminin en yaygın kullanılan metodu temel altı fore kazık uygulamasıdır. Taşıma kapasitesi yetersiz bulunan zemin seviyelerinin aşılarak, yapısal yüklerin daha derinde, taşıma kapasitesi nispeten daha fazla olan zemin gruplarına iletilmesi uygulamasına temel altı kazık denilmektedir.

temel altı forekazık metafor
Şekil 1 : Temel Altı Fore Kazık Uygulaması

Fore kazık yönteminin bir diğer uygulama alanı ise iksa / istinat kazıklarıdır. İksa ve istinat amaçlı imal edilen fore kazık uygulamalarında amaç yapılacak derin kazının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için yanal itkinin karşılanmasıdır. İmal edilen fore kazıklar başlık kirişi ile toplu hareket kabiliyeti kazandırılır ve projede belirtilen seviyelerde ankraj imalatı gerçekleştirilerek yanal itki karşılanarak güvenli bir derin kazı gerçekleştirilir.

iksa forekazık ankraj metafor
Şekil 2 : İksa / İstinat uygulamalarında forekazık ve ankrajlar

Fore kazık yönteminin bir diğer uygulama alanı ise kesişen kazık olarak adlandırılan ve geçirimsizlik şartı gereken projelerde uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde kazıklar birbirine kesişecek şekilde imal edilir ve imal edilen kazıklar sıralama olar bir donatılı ve bir donatısız olarak ortaya çıkartılır. Bu yöntem dışında fore kazık aralarına jet grout yapılarak geçirimsizlik perdesi oluşturulması gibi yöntemlerde kullanılmaktadır. Geçirimsizlik sağlamak amaçlı kullanım alanı bulan bu tip yöntemler diyafram duvara maliyet ve hız açısından alternatif olarak uygulanmaktadır.

forekazık

METAFORZEMİN tarafından hayata geçirilen fore kazık projeleri için tıklayınız.

Fore kazık ve diğer tüm zemin mühendisliği uygulamaları hakkında bilgi, fiyat ve önerileriniz için bizimle iletişime geçin.

Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar Teklif ve Bilgi için Mail : info@metabilgi.com Tel. : +90 850 969 7473
Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar
Teklif ve Bilgi için Mail : info@metaforzemin.com Tel. : +90 850 969 7473

Fore kazık uygulaması yüksek mühendislik disiplini ve tecrübe gerektiren bir uygulamadır. Bu nedenle işinde uzman ve deneyimli mühendislerce veya mühendis firmalar tarafından projelendirilmeli ve hayata geçirilmelidir.

Fore kazık ve diğer zemin mühendisliği uygulamaları iksa sistemlerinde birbirine girift ve bağımlı şekilde çalışmaktadır. Bu yöntemler uygulama güvenliği açısından hiçbir taviz verilmeksizin yapılmalıdır.

Metafor Zemin – Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması
Metafor Zemin – Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.