Fore Kazık Demir Donatı Hesabı

Fore Kazık Demiri

Posted by on 29 Aralık 2018

Fore kazık uygulamasının en önemli proseslerinden biri de demir donatı kafesleridir. Süreç itibariyle fore kazık uygulaması zeminde açılan silindirik çukurların içine önceden hazırlanan demir donatı kafeslerinin indirilerek beton dökülmesi işlemiyle son bulan bir uygulama metodudur.

Fore Kazık Donatı Demirlerinin Unsurları

Fore kazık donatı demirleri boy demir, etriye, montaj demiri (z demir) ve çember olarak adlandırılan unsurlardan oluşur.

Boy Demiri: Fore kazık demir donatı projelerinde uzunlamasına kullanılan, boyları en uzun 12m ve kazık boylarına göre bindirmelerle kuyu içinde birbirlerine eklenen demirlerdir.

Etriye Demiri : Fret olarak da adlandırılan, piyasada kangal demir olarak satılan demirin boy demirlerin üstüne sarılarak hem düşey hem yatayda mukavemetini sağlayan demirdir.

Montaj Demiri (Z Demiri , Dengeleyici Donatı) : Bir sehpa üzerinde bağlanan silindir formundaki fore kazık donatısının çaprazlama yada makaslama hareketiyle dağılmasını önleyen geçici olarak formunu korumasına yardımcı olmak için kullanılan Z şeklinde bükülmüş demirdir.

Çember Demiri (Ring , İç Şablon) : Fore kazık projesinde belirtilen çap uzunlukta oluşturulmuş çember şeklindeki demirlerdir. Donatı kafesinin içine belli aralıklarla yerleştirilerek yatay ve düşey mukavemeti sağlayan boy demirleri destekler.

Fore Kazık Demiri Örnek Proje
Fore Kazık Demiri Örnek Proje

Fore Kazık demiri hesabında kullanılacak bilgiler demir donatı projesinde belirlenmektedir. Bu unsurlar aşağıda sıralanmıştır.

 • BOY DONATI
 • ETRİYE
 • ÇEMBER
 • Z DEMİRİ
 • Etriye sıklığı
 • Etriye çapı
 • Etriye yarıçapı
 • Etriye boyu
 • Çember çapı
 • Çember yarıçapı
 • Çember boyu
 • Çember bindirme payı
 • Toplam Z demiri boyu
 • Pas payı

Fore kazık demiri hesap uygulaması için : Fore Kazık Demir Donatı Hesabı Excel Uygulaması 

Metafor Zemin İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mecidiyeköy Yolu Cad. Şehit Ahmet Sk. No:4/77 Mecidiyeköy – Şişli / Istanbul
info@metaforzemin.com
T: +90 850 969 7473 ● T: +90 850 969 74730544 715 80 27 ● 0530 141 3069

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.