İstanbul Sondaj ve Zemin Etüdü Firmaları

Posted by on 17 Aralık 2019

İstanbul ili ve ilçeleri özellikle bulunduğu bölgenin aktif fay zonu üzerinde bulunması nedeniyle zemin araştırmaları ve sondajları konusunda fazlasıyla önem taşımaktadır.

İstanbul ili ülkemizde her zaman yapılaşmanın en yoğun görüldüğü metropol şehirlerimizin başında gelmektedir. Hal böyle olunca yapı projelerinden önce gerçekleştirilen sondaja dayalı zemin etüt çalışmaları fazlasıyla önem arz etmektedir.

Sondaj çalışmaları zeminde dikey delgi yöntemiyle gerçekleştirilen ve zemin araştırmalarının temelini oluşturan uygulamalardır. Hidrolik delgi makineleri ile yapılan sondaj çalışmaları ile zemin birimleri tanımlanır ve alınan numunelerin laboratuvar süreçleri ile bu birimlerin birçok niteliği ortaya koyulur.

Sondaj çalışmaları sonucu hazırlanan zemin etüt raporu ve geoteknik rapor ise planlanan yapının mevcut zemin ile optimum şekilde temasını gerçekleştirmek ve güvenli bir inşaat sürecini ortaya koymak için oldukça önemlidir.

Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar Teklif ve Bilgi için Mail : info@metabilgi.com Tel. : +90 850 969 7473
Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar
Teklif ve Bilgi için Mail : info@metaforzemin.com Tel. : +90 850 969 7473

Sondaj, Zemin Etüdü ve Geoteknik Uygulamalar

Sondaj ve zemin etüdü zemin mühendisliğinin en temel disiplinini oluşturmaktadır.

Yapılan sondajlar neticesinde oluşturulan zemin etüt raporu ve geoteknik değerlendirme raporları zemin – yapı etkileşimini ortaya koymakta ve gerekmesi durumunda yapı güvenliğinin ve stabilitesinin sağlanması için öneriler içermektedir.

Çok katlı yapılar için zemin taşıma gücünün yapıyı karşılayacak kapasitede olması aksi halde taşıma gücünü arttırmak için için jet grout veya yapısal yükleri daha sağlam birimlere iletmek için fore kazık uygulaması gerekliliği, çok bodrumlu yapılarda ise inşaat sürecinde açılacak temel çukurunun derin kazı iksa sistemleri ile desteklenmesi raporun en önemli sonuçlarını oluşturmaktadır.

İstanbul Sondaj ve Zemin Etüdü Firmaları

İnşaat ve yapısal uygulamaların en yoğun görüldüğü İstanbul ilinde birçok firma zemin etüdü, sondaj veya zemin araştırma konularında hizmet vermektedir.

Fakat sondaj firmalarının verdiği hizmetler zemin etüt raporunun ilgilere teslim edilmesi ile son bulmaktadır.

Zemin etüdü, sondaj ve zemin araştırmaları bir zemin mühendisliği ve geoteknik disiplinidir ve bu alanda farklı disiplinleri bir arada kullanmak inşaat sürecinin en sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

Metafor Zemin İnşaat, zemin mühendisliği ve geoteeknik alanında uygulama, projelendirme ve müşavirlik hizmetlerinin içinde bir inşaat projesinin zemin etüt ve sondajlarından zemin iyileştirme ve geoteknk uygulamalarına kadar tüm süreci yönetebilecek hizmetleri birlikte sunmaktadır.

Multidisipliner Yaklaşım Nedir?

Bir inşaat projesinde gerekli olan zemin mühendisliği ve geoteknik çalışmalar birbiri ile ilintili disiplinlerden oluşmaktadır.

Bu farklı disiplinler içinde başlangıç olarak zemin araştırmaları, sondajların planlanması ve zemin etüt raporunun oluşturulması ardından geoteknik değerlendirme raporunun ortaya çıkarılması projeye en uygun ve ekonomik geoteknik yöntemin belirlenmesi, bu yöntemin projelendirilmesi ve uygulanması bulunmaktadır.

Tüm bu farklı süreçlerin bir arada eş zamanlı olarak yürütülmesi multidisipliner bir yaklaşım anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda bir inşaat projesi öncesinde zemin mğhendisliği ve geoteknik alanında tüm süreçlerin yönetimi, projelendirilmesi ve uygulaması tarafımızca başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar Teklif ve Bilgi için Mail : info@metabilgi.com Tel. : +90 850 969 7473
Fore kazık ve diğer geoteknik uygulamalar
Teklif ve Bilgi için Mail : info@metaforzemin.com Tel. : +90 850 969 7473

İnşaat projelerinizden önce zemin etüdü, sondaj ve zemin mekaniği-geoteknik uygulamaları (fore kazık, ankraj, jet grout, zemin çivisi) projelendirme, tasarım, raporlama ve uygulama uygulama hizmetlerimizden ayrı ayrı veya birlikte hizmet alabilirsiniz.

Bizler projenize en uygun geoteknik çözümleri deneyimli mühendis ekibimiz ve yıllara dayanan iş birikimimizle sizlere optimum koşullarda sunuyoruz.

İstanbul sondaj, zemin etüdü ve geoteknik konularda teklif, soru görüş ve önerileriniz için:

Mail : info@metaforzemin.com

Tel.: 0850 969 7473

Metafor Zemin – Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması
Metafor Zemin – Fore Kazık , Ankraj, Jet Grout, İksa Sistemleri Uygulaması

Ayrıca Bakınız : Derin Kazılarda İksa Sistemleri


Ayrıca Bakınız : Metafor Zemin İletişim Sayfası


Posted in: Uygulama Sayfalar

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Metafor Zemin İnşaat © 2017
Powered by Metafor Inc.